Your Window on finnish Environmental Art
 
independent, artist run online Art project

 

 EnvironmentalArt.net
  
Gallery /Directory of Artists /BookStore/ Links / © / info


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa / Editor: Lea Turto

Environmental Art from Finland

EnvironmentalArt.net presents
- online exhibitions
- directory of artists

- homepages of featured artists
- news

On-line Exhibitions / Art works of the season / Nettinäyttelyt
/ Gallery publications 2006-013 / Galleria julkaisut 2006-013

Theme of the season 2014: the Forest / Metsä

ympäristötaide, Pertti Saari


     

Climate Change - Recycling / Ilmastonmuutos - Kierrätys

SNOWBALL -open performance 2008-2018, Anne Pehkonen, climate change, recycling

in english Anne Pehkonen: SNOWBALL -open performance 2008-2018

Snowball the Symbol of the Climate Change
Snowball performance combines the participating audience and the sense of community. The performance deals with a global question bringing it closer to people, making everyone to be a part of the solution. Everyone matters to the welfare of our environment.
The performance tells about the private and shared experience, thoughts and feelings about
the climate change.
 
In the Snowball performance everyones crocheting the
strings made of white plastic bags. The crocheting combines together making a huge snowball. Year by year the ball grows bigger and bigger and carries with it a multicultural story.
Snowball is still rolling and growing – and has visited already Japan, Spain, Andorra, Sweden, Norway, Russia and Finland! www.Snowball

 Anne Pehkonen, Snowball, performance, Barcelona,
Anne Pehkonen, Snowball performance in Kioto 2008, and Barcelona 2009

  Anne Pehkonen: Snowball-yhteisöllinen performanssi 2008-2018
 
Lumipallo ilmastonmuutoksen symbolina:
Snowball- performanssissa yhdistyvät yleisön osallistuminen ja yhteisöllisyys.

Performanssi käsittelee globaalia teemaa yleisinhimisellä tasolla ja nostaa jokaisen ihmisen valintoineen ratkaisijan paikalle. Se käsittelee kokemusta, ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Snowball- performanssissa jokaisen voi osallistua virkkaamalla ketjusilmukoita valkeista muovikasseista leikatuista suikaleista. Virkatut silmukat yhdistyvät toisiinsa ja muodostavat suuren lumipallon. Lumipallo kasvaa vuodesta toiseen. Se on käynyt jo Japanissa, espanjassa, Ruotsissa, Norjassa, venäjällä ja Suomessa.
www.Snowball


Forest / Metsä

Kaija Kiuru: a tree symbolize the whole natural world

The Vulnerable Nature -  bracket fungi, birch forest, pine roots

in english Kaija Kiuru (b. 1959) lives and works in Sodankylä, Finnish Lapland. Northern nature was present in her childhood, because her father was a reindeer herder, and she also learnt to know forests, bogs and rivers
during the family’s berry-picking and fishing trips. The relationship with nature in her childhood and
youth together with studies of environmental protection and education in the 1990’s created
the ground on which Kiuru´s art is based even today.  by artickle: Nature and Space in Kaija Kiuru's Art (2011)in english Fungi are an important part of the forest ecosystem. The older the forest is the more fungus species there exist. Because the area of old forests has decreased, several species have become threatened. - read more about installation "Invasion" 2008

 Kääpä on hyödyllinen lahottajasieni ja siten tärkeä osa metsän ekosysteemiä. Mitä vanhempi ja luonnontilaisempi metsä on kyseessä, sitä enemmän kääpiä ja kääpälajeja löytyy. Vanhojen metsien vähentyessä myös monet kääpälajit ovat uhanalaistuneet.  Invaasio teos 2008

in english Kaija Kiuru tells: "Natural materials and environmental questions bring themes for my works of art. I parallel man with nature by trying to find their similarities, but I also deal with man’s power in relation to nature. Forests and trees are often the source of materials and ideas; a tree may symbolize the whole natural world."

"Luonnosta tulevat materiaalit ja ympäristöön liittyvät kysymykset antavat aiheita teoksiini. Rinnastan ihmisen ja luonnon toisiinsa hakemalla niiden samankaltaisuutta ja toisaalta käsittelen ihmisen valtaa suhteessa luontoon. Metsä ja puut ovat usein materiaalien ja ideoiden lähteenä, puu voi toimia koko luonnon symbolina." - kertoo Kaija Kiuru. 


Call for artits

EXTENDED: DL May 25, 2015. Call for Proposals - LARU15 Human Era - Nordic Environmental Art Exhibition in Helsinki, Finland

Proposal(s) must be emailed to laru15CallForProposals@gmail.com, to be received no later than
25.5.2015 at 24.00 Finnish time.

Call for Proposals: LARU 15 Human Era - Nordic Environmental Art Exhibition

in english Call for Proposals to Nordic artists and to artists working in the Nordic countries – application period 15.4.2015–25.5.2015
Invitation -pdf

 Etsitään teosehdotuksia pohjoismaisilta ja Pohjoismaissa asuvilta taiteilijoilta – hakuaika 15.4.2015–15.5.2015
kutsu-pdf


Koli Residence
application for year 2016 dedline  31.05.2015
rent 200€/month one person, second person +100€/month. More information Liisa Tommila, Koli Cultural Society Email:
koliresidence@gmail.com

info english -pdf
, info suomi -pdf

Koli
From Koli
Koli residence ateljee
ateljee


in english Blooming Stone Field 2015 – 2017
Environmental art at the rural landscape of Niva in North Karelia.

Environmental Artist Anne Pehkonen has started a new Environmental Art Project. Anne Pehkonen is well known as a founder member of the KOLI- Environmental Art Festival and Community based Art Project 2013-2015.

Anne Pehkonen
Anne pehkonen working in the field. Foundation work will be done during May-July in 2015 and includes removing soil, landscaping and stoning the field.

Blooming Stone Field is an environmental art project taking three years to build. The work, the area of Stone Field is 70 meters x 30 meters, will rise in the village of Niva by the country lane and being part of the “Lepoharju” smallholdings’ heritage landscape in Joensuu. Blooming Stone Field will become the heritage landscape of this century, open to all, permanent, site specific environmental art work that is part of countryside’s cultural landscape. It is a permanent environmental art piece made out of natural stones.

Artists are invited to be part of this Blooming Stone Field Environmental art Project.  Contact: annemarjut.pehkonen(at)gmail.com<
PROJECT SUMMARY 20.04.2015 -pdf
www.EnvironmentalArt.net/stonefield

  Kukkiva KiviPelto 2015 – 2017 ympäristötaidetta maaseudun kulttuurimaisemassa.
Ympäristötaiteilija
Anne Pehkonen on aloittanut uuden ympäristötaideprojektin Nivassa, Pohjois-Karjalassa. Aiemmin hän on tunnettu Kolin ympäristötaidefestivaalin 2013-2015 perustajajäsenenä.

Kukkiva  KiviPelto on kolmen vuoden ympäristötaideprojekti. Se on pinta-alaltaan n.70m x30m kohoten Joensuun Nivan kylään, kylätien varteen, osaksi Lepoharjun pientilan perinnemaisemaa.
Se on luonnonkivistä rakennettava pysyvä ympäristötaideteoskokonaisuus. Sen rakentamista toteutetaan perinteisellä ”raivaajahengellä”.  Anne Pehkonen on jo aloittanut perustamistyöt: multamaan poisto, maisemointi sekä pellon kivettäminen.

Taiteilijoita kutsutaan mukaan osallistumaan Kukkivan KiviPellon valmistamiseen. Lisätietoja kiinnostuneille: annemarjut.pehkonen(at)gmail.com.
PROJEKTIN KUVAUS 20.04.2015 -pdf
ww.EnvironmentalArt.net/stonefieldNews

Imigrant Garden, Kalle Hamn

in english "Imigrant Garden" book . 
Second publication in english with Kalle Hamn`s new watercolor paintings.
Immigrant Garden introduces 26 decorative and culinary plants that in the course of centuries have arrived in the furthermost North.

Kalle Hamm and Dzamil Kamanger have made different kind of versions of it for several exhibitions in Finland: Harvest - Fiskars 2006, Rauma Biennale Balticum 2008, Jokigalleria in Eura 2007 and Gallery Augusta in Suomenlinna 2012. They have also published a book, which is a core of the whole artwork.


 Anu Miettinen on valittu Uudenmaan ympäristötaiteen läänintaiteilijaksi 13.2.2015–12.2.2018


Exhibitions, Festivals: Kutsu PALAS ympäristötaidenäyttelyyn kesällä -15

Kutsumme taiteilijoita Palas Taidepolku ympäristötaidenäyttelyyn. Tämän kesän näyttely avataan 26.6. ja näyttely kestää elokuun loppuun. Palas sijaitsee Hyvinkään Palopurolla, n. 5 km Hyvinkään keskustasta etelään Jokelan tietä, Knehtilän tilan (luomu-viljelytila) välittömässä läheisyydessä. Palas Taidepolku on lehtometsässä pienen harjun ympärillä, keskellä luomuviljelypeltoja.
Palas Taidepolulle osallistuvan taiteilijan tulee sitoutua ekologiseen taiteen tekemiseen, metsän eläimille ja kasveille turvalliseen työskentelyyn. Taiteilija hoitaa teoksensa kuljetuksen, pystytyksen ja mahdollisen huoltamisen näyttelyn ajan. Teos on taiteilijan vastuulla ja hänen omaisuutta koko näyttelyn ajan. Teokset puretaan syyskuun alussa, mutta mikäli taiteilija haluaa, teos voi jäädä paikalleen tuleviksi vuosiksi, se tietysti tarkoittaa sitä, että sen tulee kestää vuodenajan vaihtelut ja sitä huolletaan. Taidepolulla on useita teoksia aikaisemmilta vuosilta.
 
Lisätietoja ja kuvia aiemmista näyttelyistä:
www.palastaidepolku.fi
Facebook: PALAS taidepolku / Art Path PALAS

Lähetä ehdotus teoksestasi 15.5.15 mennessä sähköpostilla valintaryhmälle, yhteystiedot:
taidepolku.palas@gmail.com
(Reijo Puranen 0405664284)


in english KOLI- Environmental Art Festival and Community based Art Project 2013-2015

www.koliartfestival.fi

www.koliartfestival.fi
https://www.facebook.com/KoliYmparistotaidefestivaali


WHAT IS ENVIRONMENTAL ART?
We recommend articles of GreenMuseum.org  "A Profusion of Terms" by Sam Bower
 


EnvironmentalArt.net Homepages
Featured Artists / Taiteilijat

Marja Hakala Marja Hakala
Kalle Hamm,
Dzamil Kamanger
Kalle Hamm
Timo Jokela Timo Jokela
Kaarina Kaikkonen Towards Flowing Waters
Pekka Kainulainen Pekka Kainulainen
Sauli Miettunen Sauli Miettunen
Anne Pehkonen Anne Pehkonen
Jaakko Pernu Jaakko Pernu, Flux Aura, ympäristötaide, pajuveistos
Michael Rahikainen Michael
Anni Rapinoja Anni Rapinoja
Juha Rouhikoski Juha Rouhikoski, valotaide
Kaisa Salmi Kaisa Salmi,. environmentalart.net/kaisa_salmi/
Riitta Schildt Riitta Schildt, ympäristötaide, environmentalart.net
Jenni Tieaho Jenni Tieaho, ympäristötaide, environmentalart.net
Lea Turto Lea Turto, Plastic Garden, ympäristötaide, recycled art, kierrätystaide
Hanna Vainio Land Art of Hanna Vainio
Vinha-Jonna Vinha-Jonna, ympäristötaide
Katja Öhrnberg Katja Öhrnberg, ympäristötaide

Näyttelyryhmät /
Exhibition groups


Fire Art

Fire Bird, Fire Art, Fire Sculpture, tulitaide, http://www.environmentalart.net/fire_art/

Näyttelyryhmät /
Exhibition groups


Oranki Art Park 2006, Pello, Lapland

Oranki Art Park 2007

Oranki Art Park

Näyttelyryhmät /
Exhibition groups


Art and the Landscape in Finland

An exhibition collection of 20 artists, Adeleide Festival center 2007


Näyttelyryhmät /
Exhibition groups


PARK - Environmental Art and Sculpture Exhibition

An exhibition collection of 23 artists, Ala-Malmin puisto, Helsinki 24.08. - 28.09. 2007

Artists visited in Finland 07

FUMICO AZUMA,
(Japan / London)
Laura Feldberga
(Latvia)
Ojars Feldbergs
(Latvia)

Usefull seach for this site
Etsitkö tietoja taiteilijoista tai teoksista.

Käytä hakukonetta (this Site) ! Sivuston kautta löydät n. 60 taiteilijaa.


ylös
info / EnvironmentalArt.net
-
independent, artist run online Art project
-
curator, editor: visual artist Lea Turto, lives and works in Jyväskylä Finland.


Verkkogalleria julkaisee nettinäyttelyitä,artikkeleita, uutisia,  ilmoituksia  ja esittelyitä. Verkkogallerian kuraattori ja toimittaja vuodesta 2002 on kuvataiteilija Lea Turto.


Web Design Lea Turto.© .Copyrighs info.