EnvironmentalArt.net 
  
/ Home / Gallery / Guide / Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa /

Back home,Visual Artist Lea Turto Email: turto@pp.nic.fi

Huovalla päällystetyt puunkannot / The tree stumps covered with felt, 2007

Jämsä 2007 - -exhibition
Helsinki 2007 PUISTO / PARK -exhibition

Juuriltaan irroitettu Haltijakansa / Forest Spirits removed from their roots

    
Jämsä 2007                                                        Helsinki 2007, Ala-Malmin puisto


 

Hiiden valtakunta / The Sacred Realm of the Forest Elf, 2005

Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen


Hiiden valtakunta

Materiaalit: 11 kantoa, villahuopa ja huonekalunaula.
SKUTSI ympäristötaidenäyttely, Helsingin Keskuspuisto, 2005.

”Hiiden valtakunta” koostuu punaisella villahuovalla päällystetyistä puunkannoista, jotka rytmittävät metsäaluetta. Huovan leikkasin muotoon kuin vaatteissa, sekä peittämään että paljastamaan juurien ja kantojen kiehtovia muotoja. Jokainen kanto on yksilönsä. Alueen muuten jätin entiseen tilaansa.
Teoksessani halusin tutkia metsän henkistä merkitystä; kulttuurimme taustalla olevaa panteistista luontoyhteyttä.


The Sacred Realm of the Forest Elf

consists of 11 tree stumps covered with red felt Central Park of Helsinki. 2005


"The Elf's Realm" consists of tree stumps covered with red felt, dotted in one area of the forest. I cut the felt to shape as you would with garments, both to reveal and to cover the fascinating shapes of the roots and tree stumps. Other than that, I left the area in its natural state.

In this art work, I wanted to examine the spiritual meaning of the forest, the pantheistic connection with nature that our Finnish culture is rooted in.

 


Hiiden valtakunta Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen

Hiisi is a Finnish word, originally meaning a sacred grove. Hiisi was thought of as atemple: people gathered there to celebrate with food and to sacrifice to the forest gods. Hiisi was also a gateway to the past and a connection with the dead. It was an intermediate space between two worlds, and the Tree of Life was often situated in this grove. When Christianity arrived, the secret groves were destroyed and the name hiisi
was changed to mean either devil or hell. Even so it is only some one hundred and fifteen years since sacrificial offerings were last found on the branches of the sacred trees, although the clergy had begun their destruction in 1229. Our native beliefs were strongly embedded in people's minds.


Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen

Hiiden valtakunta
photo: Sanna Karlsson-Sutisna

One can actually sit on the two covered tree stumps situated in the middle. They were decorated with ribbons and the felt attached with upholstery nails. In particular, I was thinking of the children of the nearby school and how natural forms could tempt them to make up stories and use their imagination.

Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen

Quite by chance I got Johanna Mynttinen, who has worked as a hairdresser, to accompany and assist me with the making of this art work. The forest wove its' magic spell! Through her imagination, the tiny tree stumps were dressed in individual buttoned costumes. Many thanks also to Inka Uusitalo, for her assistance with the covering of the seat-like stumps.

Hiiden valtakunta
photo: Sanna Karlsson-Sutisna

 

Back home
www.environmentalart.net/turto


Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen

Hiiden valtakunta
photo: Heimo Laukkanen

Hiisi tarkoittaa alun perin pyhää lehtoa.
Hiisi oli ihmisten ajatuksissa kuin temppeli:
sinne kokoonnuttiin nauttimaan juhla-aterioita ja uhraamaan suurille metsän jumalille. Hiisi oli myös portti menneisyyteen ja yhteys vainajiin.
Se oli kahdenmaailman välitila, jossa yleensä sijaitsi Elämänpuu.
Kristinuskon aikana pyhät lehdot kaadettiin ja nimi sai pahan merkityksen tarkoittaen paholaista tai helvettiä. Silti siitä ei ole kuin sataviisitoista vuotta aikaa kun vielä löydettiin vanhojen uhripuiden oksilta uhrianteja vaikka papisto aloitti jo 1229 niiden hävittämisen.
Kansamme omat uskomukset olivat sitkeästi juurtuneet mieliin.

Hiiden valtakunta
photo: Sanna Karlsson-Sutisna

Keskiosan kahdelle päällystetylle kannolle voi istua. Ne on koristeltu nauhoin ja huonekalunaularivein. Erityisesti ajattelin näissä istuttavissa kannoissa läheisen koulun lapsia ja kuinka luonnonmuodot houkuttelevat keksimään tarinoita ja leikkimään mielikuvituksella.

Sattuman kautta sain seurakseni ja apulaisekseni teoksen tekemiseen kampaajana toimineen Johanna Mynttisen. Metsässä oli taikaa! Varsinkin pikkuriikkiset kannot saivat persoonalliset puvut nappiriveineen hänen mielikuvituksestaan. Kiitokset myös Inka Uusitalolle avusta istuttavien kantojen päällystämisessä.

Hiiden valtakunta
photo: Sanna Karlsson-Sutisna